piątek, 24 stycznia 2014

RAPORT LODOWY: 24 stycznia 2014


Grubość lodu: 12-14 cm, lód czarny, krystaliczny
Oczka zamarzły na 8cm, przełom zamarznięty na 6-8cm
Jutro od rana akwen zostanie oznaczony flagami.

FLAGI CZERWONE - nie przyjeżdżać, teren niebezpieczny.
Przejeżdżamy między FLAGAMI ZIELONYMI.
NIE ZBLIŻAMY SIĘ DO TORU WODNEGO NA BLIŻEJ NIŻ 100 m.

Przed zejściem na lód proszę u bosmana zapytać o bieżące warunki lodowe.
Zejście na lód na własną odpowiedzialność.