środa, 12 lutego 2014

pokaz ratownictwa lodowego w Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu

Dnia 12 lutego 2014 roku w Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu miał miejsce pokaz ratownictwa lodowego. Organizatorem pokazu był Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim, Stanica Wodna w Nadbrzeżu wraz z  Elbląskim Wodnym Pogotowiem Ratunkowym. Praktyczny pokaz ratownictwa poprzedzony był zajęciami teoretycznymi przeprowadzonymi przed doświadczonego ratownika, instruktora, płetwonurka na temat właściwości lodu: wytrzymałości, grubości, zamarzania itp. w szkole w Kamionku Wielkim. Następnie do Nadbrzeża oprócz wychowanków ośrodka stawiły się także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tolkmicku, Szkoły Podstawowej w Suchaczu – łącznie 150 uczniów i uczennic w wieku 10-18 lat. Przybyli także mieszkańcy okolicznych miejscowości: Suchacza, Łęcza, Kamionka Wielkiego, Połonin i Suchacza. Ratownicy WOPR pokazywali na lodzie różne techniki ratowania tonących pod załamanym lodem z użyciem specjalistycznego sprzętu oraz z użyciem tego, co akurat jest „pod ręką”.
Wszystkie metody były na bieżąco komentowane poprzez sprzęt nagłaśniający  przez Stanisława Chomentowskiego – ratownika EWOPR.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy pokazu zostali poczęstowani kiełbaska z grilla.
Takie szkolenie to ważne wydarzenie dla każdego, kto mieszka nad Zalewem Wiślanym. Oby wiedza zdobyta podczas szkolenia nigdy nie musiała być użyta w praktyce.
Jerzy Sukow, kierownik Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu