środa, 13 sierpnia 2014

Kurs i egzamin na patent Sternika Motorowodnego

UWAGA!

W dniach 20-23 sierpnia w Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu odbędzie się kurs i egzamin na patent Sternika Motorowodnego. Zajęcia odbywać się będą w naszej sali szkoleniowej oraz na wodzie z wykorzystaniem naszej łodzi motorowej typu RIB: Stocznia Ustka 520 z silnikiem 40KM

Uprawnienia1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.


Wymagania1. Ukończony 14 rok życia
3. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego


harmonogram zajęć:
20 sierpnia (środa): 16.30 - 19.00 - wykłady w sali szkoleniowej oraz manewrówka na wodzie
22 sierpnia (piątek): 16.30 - 19.00 - wykłady w sali szkoleniowej oraz manewrówka na wodzie
23 sierpnia (sobota): 12.00 - 17.00 - egzamin teoretyczny i praktyczny

koszty kursu: 600 zł, koszty egzaminu: 250 zł + 50 zł za wydanie patentu (dla młodzieży uczącej się i studentów za egzamin i patent zniżka 50% za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej)

Na pierwsze zajęcia należy przynieść zdjęcie 3,5x4,5 cm (jak do dowodu osobistego)
osoby niepełnoletnie - wymagana pisemna zgoda obojga rodziców

Wszelkie pytania proszę kierować na mail: stanicanadbrzeze@gmail.com lub tel. 694484827 (bosman Mariusz)