Cenniki, regulaminy, umowy

1. Regulamin udostępniania sprzętu 
2. Oświadczenie do podpisania przy wypożyczeniu bojera przez dorosłego/niepełnoletniego
3. Cennik - wypożyczanie sprzętu pływającego/lodowego/przyczep itp. 
4. Cennik - wynajem obiektów Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu
5. Regulamin zimowania sprzętu w Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu wraz z umową i protokołem zdawczo-odbiorczym
6. Umowa czarteru bojera DN wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym
7. Umowa czarteru bojera ICE-OPTI wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym
8. Umowa czarteru bojera MONOTYP XV wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym
9. Umowa czarteru jachtu kabinowego MAXUS 24 wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym
10. Umowa czarteru jachtu NEXO 1ST wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym
11. Umowa czarteru sprzętu windsurfingowego wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym
12. Umowa czarteru sprzętu kitesurfingowego wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym
13. Umowa czarteru jachtu klasy LASER wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym
14. Umowa wypożyczenia przyczepy wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym
15. Umowa czarteru RIB-a wraz ze sternikiem
16. Umowa najmu QUADA wraz z prowadzącym
17. Umowa najmu kajaków wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym
18. Regulamin przyjmowania zorganizowanych grup młodzieży
UWAGI:
1. Sprzęt bojerowy odostępnia się w warunkach wietrznych do 7/8 m/s i bezpiecznych warunkach lodowych
2. Osobom, co do których są przypuszczenia, że znajdują się pod wpływem alkoholu bądź innych środków psychoaktywnych sprzętu nie udostępnia się
3. Wynajmujący może uznać, że wynajem sprzętu bojerowego może nastąpić tylko po przeszkoleniu przez instruktora Stanicy
4. Bojer MONOTYP XV wypożycza się tylko ze sternikiem Stanicy, bądź innym doświadczonym bojerowcom
5. Podczas używania bojerów obowiązuje noszenie kasku narciarskiego, a dzieci dodoatkowo kamizelka asekuracyjna wydawana przez pracownika Stanicy
6. Wszelkie wątpliwości nieokreślone regulaminem rozstrzyga przedstawiciel Stanicy i jego decyzja nie podlega dyskusji